Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Sağlık Emniyet ve Çevre

SEÇ-G Yönetimi

Aytemiz sosyal sorumluluklarının farkında olan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluştur.

Buna bağlı olarak Aytemiz; faaliyetleri süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risklerini sürekli olarak değerlendireceğini ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğini, çalışanlarının ve çözüm ortaklarının tüm faaliyetlerinde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlayacağını, “Sağlık, Emniyet, Çevre” konularında paydaşlarıyla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırıp sürekli iyileştirilme sağlayacağını, Aytemiz genel kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ilgili standartlara uygun faaliyetlerde bulunacağını, sürdürülebilir gelişmenin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltacağını, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanacağını, yenilik ve sürekli gelişim yoluyla, çevre, sağlık ve emniyette mükemmellikten taviz vermeksizin kaliteli hizmet ve ürünler temin edeceğini, “Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi” hedeflerini bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi yöneticilerinin liderliğinde ve tüm çalışanlarının katılımı ile taahhüt etmektedir.