Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Sağlık Emniyet ve Çevre

SEÇ-G Politikası

Aytemiz tüm faaliyetlerini sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmektedir.

Faaliyetlerinde insan sağlığı, emniyet, çevreye saygı ve müşteri memnuniyeti en öncelikli konulardır. Hiçbir yatırım ve üretim, SEÇ kriterlerinin yaratabileceği sorunlar yönünden değerlendirilmeden başlatılamaz.

Aytemiz çözüm ortaklarını, emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirler. İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uyar.

Emniyet, çevre ve kalite yönetim sistemleri; başarının ölçülmesi, hedeflerin konulması, özgün müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve uygun denetim biçimlerinin oluşturulması yönleriyle sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu yönetimsel yaklaşımlar bilgi aktarımı, uygulamaların gözden geçirilmesi, danışma ve eğitim üzerine inşa edilir. Aytemiz kazayı, olmadan önleme politikasına ek olarak bir kaza halinde etkin bir mücadele için gerekli tesisleri ve acil müdahale yöntemlerini oluşturur.

Bu tesis ve acil yöntemler belirli aralıklarla yapılacak eğitim ve tatbikatlarda denenir ve gözden geçirilir. Her seviyede çalışan personel yaptığı işle ilgili bir kazaya sebep olabilecek, sağlığa ve çevreye zarar verebilecek hareketlerden kaçınır ve konularında kendi sorumluluklarının bilincinde olur.

Başta önemli görevlerde bulunanlar olmak üzere, tüm personelin başarı değerlendirmesinde, o kişinin emniyet, sağlık, çevreyi koruma, kaliteli ürün ve hizmet üretmedeki dikkati önemli bir yer tutar.

Aytemiz tüm birimlerinin enerji tüketimini, üretilecek diğer atıklarını izleyecek ve denetleyecektir. Böylece doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişme politikalarına aktif olarak katkıda bulunmuş olacaktır.