Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)

SEÇ-G Yönetim Prosedürü

1. AMAÇ

Aytemiz faaliyet alanlarının Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik politikasına uygunluğunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM

Bu prosedür Aytemiz çalışanlarını, çözüm ortaklarını, yüklenicilerini, tedarikçilerini kısacası Aytemiz için çalışan herkesi kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR

Bu prosedür Ticari Operasyonlar / SEÇ-G birimi sorumluluğunda yönetilecektir.

4. UYGULAMA

Aytemiz; faaliyetleri süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risklerini sürekli olarak değerlendireceğini ve önleyici tedbirleri alarak

riskleri en düşük seviyeye indireceğini, çalışanlarının ve çözüm ortaklarının tüm faaliyetlerinde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlayacağını,

sağlık, emniyet, çevre konularında paydaşlarıyla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve işbirliği kurarak yönetim sistemi performansını artırıp sürekli iyileştirilme sağlayacağını, Aytemiz genel kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ilgili standartlara uygun faaliyetlerde bulunacağını, sürdürülebilir gelişmenin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltacağını, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanacağını, yenilik ve sürekli gelişim yoluyla çevre, sağlık ve emniyette mükemmellikten taviz vermeksizin kaliteli hizmet ve ürünler temin edeceğini,

“Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi” hedeflerini bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi yöneticilerinin liderliğinde ve tüm çalışanlarının katılımı ile taahhüt etmektedir.

4.1. TAAHHÜT METNİ

Türkiye’nin her yerinde Aytemiz çatısı altında çalışan herkes, sağlık, emniyet ve çevre konularındaki hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Bu konularda başarılı olmak ve bizimle çalışan tüm kişilerin sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından son derece önemlidir. Hedeflerimiz çok açıktır; kaza yok; insanlara ve çevreye zarar vermek yok!

Müşterilerimizin emniyetle kullanabileceği kaliteli ürünler üretmekteyiz. Kontrol ve etkimizin olabileceği her yerde ve her durumda:

Müşterilerimiz, bayilerimiz, personelimiz, komşularımız, halkımız ve bizimle çalışan herkesle devamlı temas kurarak; onları dinleyecek ve isteklerini yerine getirmeye çalışacağız.

Endüstrimizin standartlarını yükseltmek amacıyla; ortaklarımız, satıcılarımız, rakiplerimiz ve yerel yönetimlerle devamlı bir işbirliği içinde olacağız.

            Performansımızı açıkça duyuracağız.

            İş planımız ölçülebilir sağlık, emniyet ve çevre hedeflerini içermektedir.

Aytemiz genel kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ilgili standartlara uygun faaliyetlerde bulunacağını, sürdürülebilir gelişmenin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltacağını, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanacağını, yenilik ve sürekli gelişim yoluyla çevre, sağlık ve emniyette mükemmellikten taviz vermeksizin kaliteli hizmet ve ürünler temin edeceğini, “Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi” hedeflerini bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi yöneticilerinin liderliğinde ve tüm çalışanlarının katılımı ile taahhüt etmektedir.

4.2. YÖNETİMİN DESTEK VE KARARLILIĞI

SEÇ-G yönetim sisteminin başarıyla uygulanabilmesi için yönetimin kararlılık ve kesintisiz desteğine sahiptir. Yönetim kararlılığını, bu sistemin kurulma, korunma ve organizasyonunun her seviyesinde anlaşılma ve benimsenme aşamalarında göstermektedir.  Aynı zamanda yönetim, kesintisiz desteğini kurulan bu yönetim sisteminin yaşatılmasında daha da geliştirilebilmesi amacıyla kaynak yaratılmasında ve Aytemiz’in tüm organizasyonlarındaki personelin harekete geçirilmesinde ve eğitiminde göstermektedir. Bunların yanı sıra yönetim, desteğini ve kararlılığını Aytemiz bünyesindeki lojistik faaliyetlerde tesislerde ve ofislere yaptığı denetimlerle, yayınladığı talimatlarla, SEÇ-G konusunda yaptığı sunumlarla ve yönetimi altındaki tüm personelle içinde bulunduğu diyalogla göstermeye de devam edecektir.

SEÇ-G yönetim sistemi ile yönetim aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

İnsanlara zarar vermemek, Çevreyi korumak, Doğal kaynakları verimli kullanmak, Yukarıda belirtilen amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek, Müşterilerine kaliteli hizmet ve ürün sunmak, Yönetim’in SEÇ-G ve kalite performansını görünür kılmak, Yönetimin faaliyet alanlarında en doğru ve verimli yöntemleri uygulamada ve geliştirmede öncülük etmek, SEÇ-G yönetim sistemini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak ve

Tüm Aytemiz çalışanlarının yukarıda belirtilen amaçları benimseyeceği bir ortam yaratmak.

4.3. STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik amaçlar, Aytemiz’in SEÇ-G konusunda müşterileri olan bayiler, DOCO ve Lojistik Hizmetleri’ne sunduğu tüm hizmetlerde kalite, iş sağlığı ve emniyeti sağlayıp geliştirecek, çevreyi koruyacak amaçları kapsamaktadır. Yönetim, alınan tüm kararların sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınma prensiplerine uygun olmasını amaçlar.

Bu prensipler 7 ana başlıkta ele alınmaktadır:

  •             Çevrenin korunması
  •             İnsana saygı duyma
  •             Topluma fayda sağlama
  •             Kaynakların yönetimi
  •             Paydaşlarla ortak hareket etme
  •             Müşteriler için değer üretme
  •             Sağlıklı bir kârlılık yapısının oluşturulması

İş planımız ölçülebilir sağlık, emniyet ve çevre hedeflerini içermektedir. Aytemiz genel kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ilgili standartlara uygun faaliyetlerde bulunacağını, sürdürülebilir gelişmenin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltacağını, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanacağını, yenilik ve sürekli gelişim yoluyla, çevre, sağlık ve emniyette mükemmellikten taviz vermeksizin kaliteli hizmet ve ürünler temin edeceğini, “Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi” hedeflerini bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi yöneticilerinin liderliğinde ve tüm çalışanlarının katılımı ile taahhüt etmektedir.

4.4. PERFORMANS HEDEFLERİ (KPIs)

Yönetim, SEÇ-G/K performansının ölçülebilmesi amacıyla aşağıdaki bir seri ölçülebilir ve uygulanabilir performans kriterini kullanılmaktadır:

            Kayıp Zamanlı Kaza Frekansı (LTIF)

            Toplam Raporlanan Kaza Frekansı (TRCF)

            Karayolu Trafik Kazası Frekansı (RTAF)

            Meslek Hastalığı Sebebiyle İş Kaybı Frekansı (TROIF)

            Mal Saçıntıları (adet ve hacim) (Spills)

            Mal Kayıpları (adet ve değer)

            Emniyetsiz Hareketlerin Değerlendirilmesi (UAA)

            Potansiyel Kazalar (PI)

SEÇ-G Yönetim Prosedürü dokümanını indirmek için tıklayın.