Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Press Bulletins

Bulletins

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Eke ile söyleşi

by User Not Found | Jan 29, 2016
"Çok önemli bir sürecin içindeyiz. 2010 yılı, intifa hakları ve konuyla ilgili rekabet kurumu kararının uygulanmaya başlayacağı yıl olması açısından kritik bir geçiş yılıdır. Yeniden yapılanma sürecimizde elbette bu gelişmelerin etkisi büyük olacak."

aekeayak-201010271021Kendiniz ve kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz?

1966 Konya–Doğanhisar doğumluyum. 1988 Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduğum yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığına başladım. Hesap Uzmanı olarak 13 yıl görev yaptıktan sonra 2001 yılında Aytemiz Petrol’de Mali Koordinatör olarak göreve başladım. İlerleyen yıllarda Genel Müdür Yardımcısı olarak yürüttüğüm görevim, şirketi Lukoil’in satın alması sonrasında 1 yıl Lukoil’de devam etti. Aytemiz’in akaryakıt dağıtım işine tekrar dönmesiyle, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek için Aytemiz Grubunda bu defa Genel Müdür olarak göreve başladım. Kısaca 13 yıl kamu, 9 yıl petrol sektörü olmak üzere 22 yıllık bir iş hayatım bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıyım. İngilizce biliyorum.

Uzun yıllar bünyesinde bulunduğunuz, akaryakıt sektörünün en köklü firmalarından biri olan Aytemiz, kısa bir aradan sonra dağıtım sektörüne geri döndü. Geçmişten gelen bilgi birikimi ile nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceksiniz? Hedefleriniz nelerdir?

Eskiden olduğu gibi hem akaryakıt, hem gaz, hem de madeni yağ segmentlerinde “Aytemiz” markasıyla faaliyetlerimizi büyütmeyi planlıyoruz. 5 yıllık bir süreçte 400 istasyon ve % 4 Pazar payı hedefliyoruz. Bu süreçte istasyon ağımıza katacağımız bayilerimizle daha nitelikli ve daha çok müşteri odaklı bir çizgimiz olacak. Aytemiz ile çalışan bayilerimizin de bildiği gibi, “Aytemiz” bayi ve müşteri dostudur. Şirket kültürümüzde paylaşım ve dürüstlük esastır. Bu yolumuz uzayarak devam edecek. Saha ziyaret ve araştırmalarımız sonucunda memnuniyetle görüyoruz ki, “aytemiz” ile çalışmak ve “aytemiz” bayisi olmak için aşırı bir rağbet var yani beklediğimizden çok fazla ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgiden aldığımız güçle şunu söyleyebilirim ki kısa sürede hızlı bir büyüme göstereceğiz.

Rekabet Kurumu’nun intifa kararı uyarınca 18 Eylül 2010 tarihinden sonra oluşacak ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeniden yapılanma sürecinizde bu intifa kararının yatırımlarınıza etkileri nasıl olacak?

Çok önemli bir sürecin içindeyiz. 2010 yılı, intifa hakları ve konuyla ilgili rekabet kurumu kararının uygulanmaya başlayacağı yıl olması açısından kritik bir geçiş yılıdır. Yeniden yapılanma sürecimizde elbette bu gelişmelerin etkisi büyük olacak. Normal koşullarda tüm ülkede her yıl 1000 civarında istasyonun sözleşmesi dolarken, sürenin 5 yıl ile sınırlanması sebebiyle bundan böyle her yıl 2.500 civarında bayilik sözleşmesi yenilenmek durumundadır. Geçiş süreci olan 2010-2011 yıllarında ise, işletme sözleşmesi yenileyecek istasyonların sayısı, bir kereliğine de olsa 8.000 civarında olacaktır. Bunun anlamı şudur; sektörde mevcut dağıtıcısından memnun olmayan bayiler için daha uyumlu çalışma ortamı, daha avantajlı ticari koşulların yakalanmaya çalışılacağı bir arayış süreci başlayacaktır. Nitekim o süreç başlamıştır ve 1-2 yıl daha devam edecektir. Sektörde yaşanan ve yaşanacak bu süreci Aytemiz olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bayiler açısından fırsat olan bu yapı değişimi, bizim için de hedeflerimize ulaşmak için önemli bir gelişmedir.

Mevzuattan kaynaklanan otomasyon uygulaması zorunluluğu için Aytemiz olarak bir otomasyon şirketi kurmayı düşünüyor musunuz?

Böyle bir planımız yoktur. Grup olarak odaklandığımız faaliyet alanı akaryakıt istasyonlarındaki “ürün ve hizmet sunumlarıdır”. Uzman ve tecrübeli olduğumuz alanın dışındaki segmentler ilgi alanımıza girmemektedir. O işi teknoloji ve iletişim konusunda uzman şirketler yapmalıdır.

LPG, Madeni yağ gibi alanlarda da kendi markanızı yaratmak amacıyla yatırım yapmayı planlıyor musunuz?

“Aytemiz” akaryakıt dağıtım sektöründe ve istasyonda tüketicilere sunulan tüm ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Akaryakıt ürünleri olduğu kadar, Gaz sektöründe “Aytemiz Gaz” , Madeni yağ segmentinde ise “Aytemiz Madeni Yağ” ürünlerimiz vardır.

Bayilik ağını oluştururken, nelere dikkat edeceksiniz, özellikle hangi bölgelere yoğunlaşacaksınız? Uzun vadede bayilik hedefiniz nelerdir?

Tüm Türkiye hedefimizdir. Yurt çapında istasyon ağı oluşturmak için her bölgeye talibiz. Elbette nüfus yoğunluğunun, akaryakıt tüketiminin yüksek olduğu bölge ve iller öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Otomasyon ve Taşıt tanıma sistemi sayesinde tüm ülkedeki bayi ve müşteriye ulaşma imkanı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 5 yıl içinde kazanmayı hedeflediğimiz 400 istasyon Türkiye’yi en doğru şekilde yansıtacak şekilde coğrafi bölgelere dağıtılmıştır. Dikkat edilirse, hedeflediğimiz istasyon sayısı ile hedeflediğimiz Pazar payı ilişkilendirildiğinde istasyon başına ortalama satışların daha yüksek olduğu lokasyonların hedeflendiği görülecektir.

Uzun yıllardır sektörün içinde bulunan biri olarak, sektörün dünü ile bugününü kısaca karşılaştırabilir misiniz?

Aslında sektörümüzde 2 önemli milat oluşmuştur. İlki, Yeni Petrol Piyasası Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılıdır. Bilindiği üzere 2005 yılından önce çok uzun süre fiyatların ve kar marjlarının kamu otoriteleri tarafından belirlendiği ancak sektöre dağıtıcı şirketlerin daha zor girdiği bir dönem yaşanmıştı. Bu dönemde bayilerimiz uzun yıllar bayi kar marjlarının az olması ve değiştirilememesi sebebiyle ne uzayıp ne de kısalmıştı. 2005 yılıyla birlikte, fiyatların oluşumu serbestleştirildi ama aynı zamanda sektöre yeni girecek dağıtıcı şirketlerin giriş koşulları rekabetin artırılması gerekçesiyle çok kolaylaştırıldı. Ancak, her hal ve taktirde lisanslama, teknik kriterler, piyasa işleyiş kuralları açısından daha kontrollü bir sisteme geçildi. Bence bu sektörümüz açısından çok önemli bir değişim ve milat idi. İkinci milat ise ise şu an yaşıyor olduğumuz intifa ve rekabet kurumu kararlarıyla ilgili dönüm noktasıdır. Bu milat ile , dağıtıcı şirketlere uzun süreli bağımlılık ortadan kalkmış olacaktır. Hedeflenen rekabet ortamı yaratıldığı ölçüde bayinin kıymeti daha da artacaktır. Bayinin özgür ve önemli olduğunu hissettiği bir dönem yaşanacaktır. Bu değişim ise sektörde sürekli bir dinamizm yaratacaktır. Kısaca önceki dönemlere oranla bayinin daha mutlu ve umutlu olduğu bir dönem ufukta görünmüştür. Benim dileğim, sektörde önümüzdeki dönemlerde 3. bir milat daha yaşanmasıdır. Bu da kaçak akaryakıt ile mücadelede yaşanacak keskin değişimdir. Sanırım ondan sonra da, sektör sorunları olarak yıllardır tartışılan konuların artık minimuma ineceği ve herkesin artık sadece işine odaklanacağı bir dönem olacaktır. Özlemle bekliyoruz…

Bayilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bayi arkadaşlarımız işlerine sahip çıktıkça, itibarlı ve doğru çizgide faaliyet ve mücadelelerini sürdürdükçe hep aranan, sevilen ve işinde başarılı işletmeciler olacaklardır. Bu çerçevedeki bayilerimizin peşinden Aytemiz dahil her dağıtıcı koşacaktır. Ancak biz daha çok koşacağız…


Leave a comment