Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)     

Aytemiz tüm faaliyetlerini Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmektedir. Aytemiz olarak bütün faaliyetlerimizi sürdürürken insanların sağlık ve emniyetine, çevreye karşı duyarlılığa mutlak suretle özen gösterir; operasyonlarımızın her adımında Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) etkenlerini işimizin daima merkezinde görürüz.

Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığını, emniyeti, çevreye saygıyı ve müşteri memnuniyetini en öncelikli unsurlar olarak görüp, tüm karar alma süreçlerinde bu öncelikleri dikkate alarak sürdürülebilirlik temelinde hareket etmekteyiz. Aytemiz, çözüm ortaklarını SEÇ-G ve Kalite politikasına göre belirler ve tüm operasyonel faaliyetlerinde yürürlükteki mevzuatlar ile ulusal / uluslararası standartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder.

Aytemiz için çalışan herkes, her zaman ve her yerde sürekli iyileştirme hedeflerine ve SEÇ-G Politikalarının doğru uygulanmasından sorumludur. Emniyet, çevre ve kalite yönetim sistemleri; başarının ölçülmesi, hedeflerin konulması, özgün müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve uygun denetim biçimlerinin oluşturulması yönleriyle sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulur. SEÇ-G performansında sürekli iyileştirme hedeflerine ulaşmak için sağlanacak insan kaynağını, zaman ve maddi kaynakları seferber etmeyi taahhüt eder. Aytemiz, kazayı olmadan önleme politikasına ek olarak bir kaza halinde etkin bir mücadele için gerekli tesisleri ve acil müdahale yöntemlerini oluşturur.

Aytemiz tüm faaliyetleri sırasında; kirliliği önleme, enerjiyi verimli kullanma, sıfır atık felsefesi doğrultusunda atık ve emisyonların azaltılması, atıkların kaynağında ayrılarak geri dönüşüme katkıda bulunulması yönünde çalışmalarını sürdürerek, sürdürülebilir kalkınma politikasına katkıda bulunur.

Aytemiz’in SEÇ-G yönetim sisteminin hedefi;

 • İnsanlara zarar vermemek,
 • Çevreyi korumak,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak,
 • Yukarıda belirtilen amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
 • Yürürlükteki mevzuatlar ile ulusal / uluslararası standart gerekliliklerine uymak,
 • Operasyonel faaliyetleri ve riskleri sistematik olarak yönetmek,
 • Müşterilerine kaliteli hizmet ve ürün sunmak,
 • Yönetimin SEÇ-G ve kalite performansını görünür kılmak,
 • Acil durumları yönetmek ve şeffaf şekilde rapor etmek,
 • Yönetimin faaliyet alanlarında en doğru ve verimli yöntemleri uygulamada ve geliştirmede öncülük etmek,
 • SEÇ-G Yönetim Sistemini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
 • AYTEMİZ çalışanlarının yukarıda belirtilen amaçları benimseyeceği bir ortam yaratarak, çalışanlara düzenli eğitim vermek.

SEÇ-G Politikası dokümanını indirmek için tıklayın.