Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)

SEÇ-G Yönetim Prosedürü

1. AMAÇ

Aytemiz operasyonel faaliyetlerinde, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) politikasına uygunluğunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM

Bu prosedür Aytemiz çalışanlarını, çözüm ortaklarını, yüklenicilerini, tedarikçilerini kısacası Aytemiz için çalışan herkesi kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR

Bu prosedür SEÇ-G & Kalite Kontrol Birimi sorumluluğunda yönetilecek olup, bu prosedür gerekliliklerine uyum sağlamak tüm birim yöneticileri ve çalışanların sorumluluğudur.

4. UYGULAMA

Aytemiz; faaliyetleri süresince oluşabilecek Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik risklerini sürekli olarak değerlendireceğini ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğini, çalışanlarının ve çözüm ortaklarının tüm faaliyetlerinde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlayacağını, “Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik” konularında paydaşlarıyla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırıp sürekli iyileştirilme sağlayacağını, Aytemiz genel kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ilgili standartlara uygun faaliyetlerde bulunacağını, sürdürülebilir gelişmenin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltacağını, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanacağını, yenilik ve sürekli gelişim yoluyla, çevre, sağlık ve emniyette mükemmellikten taviz vermeksizin kaliteli hizmet ve ürünler temin edeceğini, “Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik Yönetim Sistemi” hedeflerini bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi yöneticilerinin liderliğinde ve tüm çalışanlarının katılımı ile taahhüt etmektedir.

4.1. TAAHHÜT METNİ

Türkiye’nin her yerinde Aytemiz çatısı altında çalışan herkes, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularındaki hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

Bu konularda başarılı olmak ve bizimle çalışan tüm kişilerin sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından son derece önemlidir.

Hedeflerimiz çok açıktır; insanlara ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürmek …

Müşterilerimizin emniyetle kullanabileceği kaliteli ürünler üretmekteyiz.

Kontrol ve etkimizin olabileceği her yerde ve her durumda:

 • Müşterilerimiz, bayilerimiz, personelimiz, komşularımız, halkımız ve bizimle çalışan herkesle devamlı temas kurarak; onları dinleyecek ve isteklerini yerine getirmeye çalışacağız.
 • Endüstrimizin standartlarını yükseltmek amacıyla; ortaklarımız, satıcılarımız, rakiplerimiz ve yerel yönetimlerle devamlı bir işbirliği içinde olacağız.
 • Performansımızı açıkça duyuracağız.

İş planımız ölçülebilir Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik hedeflerini içermektedir.

4.2. YÖNETİMİN DESTEK VE KARARLILIĞI

SEÇ-G Yönetim sisteminin  başarıyla uygulanabilmesi için YÖNETİMİN ’nin kararlılık ve kesintisiz desteğine sahiptir. YÖNETİM  kararlılığını, bu sistemin kurulma, korunma, ve  organizasyonunun her seviyesinde anlaşılma ve benimsenme aşamalarında göstermektedir.  Aynı zamanda YÖNETİM, kesintisiz desteğini kurulan bu yönetim sisteminin yaşatılmasında, daha da geliştirilebilmesi amacıyla kaynak yaratılmasında, ve AYTEMİZ’nın tüm organizasyonlarındaki personelin harekete geçirilmesinde ve eğitiminde göstermektedir. Bunların yanı sıra YÖNETİM, desteğini ve kararlılığını AYTEMİZ bünyesindeki lojistik faaliyetlerde  Tesislerde  ve ofislere yaptığı denetimlerle, yayınladığı talimatlarla, SEÇ-G konusunda yaptığı sunumlarla ve yönetimi altındaki tüm personelle içinde bulunduğu diyalogla göstermeye de devam edecektir.

SEÇ-G Yönetim sistemi ile YÖNETİM aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

 • İnsanlara zarar vermemek,
 • Çevreyi korumak,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak,
 • Yukarıda belirtilen amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
 • Yürürlükteki mevzuatlar ile ulusal / uluslararası standart gerekliliklerine uymak,
 • Operasyonel faaliyetleri ve riskleri sistematik olarak yönetmek,
 • Müşterilerine kaliteli hizmet ve ürün sunmak,
 • Yönetimin SEÇ-G ve kalite performansını görünür kılmak,
 • Acil durumları yönetmek ve şeffaf şekilde rapor etmek,
 • Yönetimin faaliyet alanlarında en doğru ve verimli yöntemleri uygulamada ve geliştirmede öncülük etmek,
 • SEÇ-G Yönetim Sistemini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
 • AYTEMİZ çalışanlarının yukarıda belirtilen amaçları benimseyeceği bir ortam yaratarak, çalışanlara düzenli eğitim vermek.

4.3. STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik amaçlar, AYTEMİZ’nın SEÇ-G konusunda müşterileri olan Terminaller, Bayiler , DOCO  ve Lojistik Hizmetleri’ne  sunduğu tüm hizmetlerde kalite, iş sağlığı ve emniyeti sağlayıp geliştirecek, çevreyi koruyacak amaçları kapsamaktadır.

YÖNETİM , alınan tüm kararların sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınma  prensiplerine uygun olmasını amaçlar. Bu prensipler 7 ana başlıkta ele alınmaktadır;

 • Çevrenin korunması,
 • İnsana saygı duyma,
 • Topluma fayda sağlama,
 • Kaynakların yönetimi,
 • Paydaşlar ile ortak hareket etme,
 • Müşteriler için değer üretme,
 • Sağlıklı bir karlılık yapısının oluşturulması,

İş planımız ölçülebilir Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik hedeflerini içermektedir.

4.4. PERFORMANS HEDEFLERİ (KPIs)

YÖNETİM , SEÇ-G performansının ölçülebilmesi amacıyla aşağıdaki bir seri ölçülebilir ve uygulanabilir Performans Kriterleri kullanılmaktadır.

 • Kayıp Zamanlı Kaza Frekansı (LTIF),
 • Toplam Raporlanan Kaza Frekansı (TRCF),
 • Karayolu Trafik Kazası Frekansı (RTAF),
 • Meslek Hastalığı Sebebiyle İş Kaybı Frekansı (TROIF),
 • Ürün döküntüleri (Adet / Hacim) (Spills),
 • Mal  kayıpları (Adet ve değer),
 • Emniyetsiz Hareketlerin Değerlendirilmesi (UAA),
 • Potansiyel Kazalar (PI),
SEÇ-G Yönetim Prosedürü dokümanını indirmek için tıklayın.