Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

İş Başvurusu

İnsan Kaynakları Politikamız

Aytemiz olarak, tüm personellerimizin İnsan Kaynakları Politikamıza uyumlu olarak hareket etmesini beklemekteyiz Şirketimizin temel hedefi, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak, tüm çalışanların bir parçası olmaktan gurur duyacağı bir kurum olmaktır.

Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu sebeple stratejik düşünebilen, hızlı ve sorumlu çalışma arkadaşları ile şirketimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz.

İnsan Kaynakları;

  1. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,
  2. Sürdürülebilir gelişim için elverişli iş yeri ortamını sağlamak,
  3. Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek,
  4. Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  5. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak,
  6. Etik değerleri ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlamak,
  7. Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimler yapmak ve geliştirilmesine destek olmak,
  8. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.

 

İnsan kaynakları,  uygulamalarında etik değerlerin gözetildiği, takım ruhunun ön planda tutulduğu, paylaşımcı, katılımcı ve yaratıcılığa değer veren sağduyulu bir kültürün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına gayret eder.

Çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarısı ile de gurur duyması insan kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir.

Şirketimizin tüm çalışanları eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.