Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi (“Aytemiz” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.
Aydınlatma Metni Aytemiz tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aytemiz, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.aytemiz.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

ÇALIŞANLAR
Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde File Server üzerinde ortak alanda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Aytemiz eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

STAJYERLER
Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde File Server üzerinde ortak alanda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Aytemiz eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyerlik yaptığınız dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYLARI
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 ● Ad, Soyad
● Doğum Tarihi
● Doğum Yeri
● İmza
● Diploma Fotokopisi
● Medeni Hal

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),,Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● Cep Telefonu Numarası
● İletişim Adresi
● Ev Telefonu Numarası
● İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÖZLÜK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

● Özgeçmiş Bilgileri
● Pozisyon/unvan Bilgileri
● Fotoğraf
● Askerlik Durumu Belgeleri
● Referans Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Referans bilgileri için İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Diploma Bilgileri
● Gidilen Kurs Bilgileri
● Meslek İçi Eğitim Bilgileri
● Sertifikalar 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileri; Adayların bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan çalışan adayına diğer grup şirketleri içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla grup şirketlerine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

STAJYER ADAYLARI
KİMLİK BİLGİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad, Soyad
● Doğum Tarihi
● Doğum Yeri
● İmza
● Diploma Fotokopisi
● Medeni Hal

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● Cep Telefonu Numarası
● İletişim Adresi
● Ev Telefonu Numarası
● İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi) 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÖZLÜK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Özgeçmiş Bilgileri
● Pozisyon/unvan bilgileri
● Fotoğraf
● Askerlik Durumu Belgeleri
● Referans Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Stajyer Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasını

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Referans için İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

MESLEKİ DENEYİM BİLGİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Diploma Bilgileri
● Gidilen Kurs Bilgileri
● Meslek İçi Eğitim Bilgileri
● Sertifikalar 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Holding Şirketleri aracılığıyla,Hizmet alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyet.net, yenibiris.com gibi elektronik olanlar dahil),Gazete ve değişik yerlerde iş ilanı verilerek toplanan başvurular ile, gönderilen özgeçmişler aracılığıyla, iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Stajyer adaylarına ait kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileri; Adayların bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan çalışan adayına diğer grup şirketleri içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla grup şirketlerine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Stajyer adaylarına ilişkin kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad
● TC Kimlik Numarası
● Vergi Kimlik Numarası
● Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Fotokopisi
● İmza

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı formlar ile toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● İletişim Adresi
● Cep Telefonu Numarası
● İş Telefonu Numarası
● KEP adresi
● Faks Numarası

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı formlar ile toplanmaktadır.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
● İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
● Dava Dosyasındaki Bilgiler
● İhtarnameler

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı formlar ile toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Fatura

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı formlar ile toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Banka Hesap Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Kanunlarda açıkça öngörülmesi
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı formlar ile toplanmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ticari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERILERİN İŞLENMESINİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tedarikçi yetkililerine ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklere, tedarikçilere ve hissedarlara ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Tedarikçi yetkililerine ait kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad, Soyad
● T.C. Kimlik Numarası
● İmza
● Fotoğraf
● Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi
● Doğum Tarihi
● Doğum Yeri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESiNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Kanunlarda açıkça öngörülmesi
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi beyanı ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● Adres
● Cep Telefonu Numarası
● İş Telefonu Numarası
● Fax Numarası
● KEP adresi
● İş telefonu
● İkametgah

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi beyanı ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Diploma Bilgileri,
● Gidilen Kurs Bilgileri
● Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
● Sertifikalar

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi beyanı ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Banka Hesap Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Kanunlarda açıkça öngörülmesi
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi beyanı ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

SAĞLIK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Periyodik Muayene Raporu
● Sağlık Raporu
● Hastane Kayıtları

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Aytemiz olarak sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sağlık raporları, ilgili formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● CCTV Kayıt Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

LOKASYON BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Bulunduğu yerin konum bilgileri
● Araç takip sistemi verileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; araç takip sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÖZLÜK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Puantaj Bilgileri
● Mesai Kayıtları
● Devam Çizelgeleri vb 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi beyanı ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● (Uyuşmazlık Halinde) Dava Dosyasındaki Bilgiler
● İhtarnameler
● Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

BİYOMETRİK BİLGİLER
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Parmak İzi Bilgileri
● Yüz Tanıma Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Aytemiz olarak biyometrik verilerinizi, KVKK’nın 6/2. maddesi uyarınca açık rıza alınarak işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz iş yerine girişteki giriş sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

KILIK KIYAFET BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Beden Ölçüleri
● Ayakkabı Numarası

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESiNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Aytemiz olarak kılık kıyafetle ilgili kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. Kılık kıyafete ilişkin verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işe girişte tarafınızca ilgili formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize,iş ortaklarımıza, iştiraklere, tedarikçilere, hissedarlara, hizmet sağlayıcılara (İSG Firması) ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

POTANSİYEL MÜŞTERİLER
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; formlar ve yürütülen kampanya çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● Cep Telefonu Numarası
● İletişim Adresi 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; formlar ve yürütülen kampanya çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Çerez Kayıtları
● Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; yürütülen kampanya çalışmaları dolayısıyla ve web sitesi çerezleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

GÖRSEL İŞİTSEL KAYIT BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 ● İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları) 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Talep Bilgisi
● Yakıt Alım Bilgisi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; formlar ve yürütülen kampanya çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Potansiyel müşterilere ait veriler yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olarak tedarikçilere ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Potansiyel müşterilere ait veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad
● Anne Baba Adı
● Anne Baba Soyadı
● TCKN
● Vergi Kimlik Numarası
● Araç Plaka Bilgisi
● Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi
● İmza
● Doğum Tarihi
● Doğum Yeri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● İletişim Adresi
● İş Telefonu Numarası
● Cep Telefonu Numarası
● Faks Numarası 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● (Uyuşmazlık Halinde) Dava Dosyasındaki Bilgiler
● İhtarnameler
● Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Fatura, Senet, Çek Bilgileri
● Talep Bilgileri
● Sipariş Bilgileri
● Yakıt Alım Bilgisi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, çağrı merkezi kayıtları ile ve basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ticari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 ● Banka Hesap Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Çerez Kayıtları
● Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler geçmiş siparişleriniz, yürütülen kampanya çalışmaları ve web sitemizde oluşturulan çerezler ile toplanmaktadır.

GÖRSEL İŞİTSEL KAYIT BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları) 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Ürün veya Hizmet Alan Kişilere ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize ve tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Ürün veya Hizmet Alan Kişilere ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

BAYİ YETKİLİSİ
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad
● T.C. Kimlik Numarası
● Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Fotokopisi
● İmza Beyannamesi
● Vergi Kimlik Numarası
● Araç Plaka Bilgisi
● Araç Ruhsat Fotokopisi
● SGK Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kartvizitler, sözleşmeler, formlar, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● Cep Telefonu Numarası 
● İletişim Adresi
● İş Telefonu Numarası

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kartvizitler, sözleşmeler, formlar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Talep Bilgileri
● Fatura

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmeler, basılı/elektronik formlar, e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Banka Hesap Bilgileri
● Gayrimenkul Bilgileri
● Mal Varlığı Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ;sözleşmeler, basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● (Uyuşmazlık Halinde) Dava Dosyasındaki Bilgiler
● İhtarnameler
● Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
● İcra Dosya Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● CCTV Kayıt Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Bayi yetkililerine ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, tedarikçilere ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Bayi Yetkililerine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

E-BÜLTEN ÜYELERİ
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● İletişim Adresi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Çerez Kayıtları
● Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizde oluşturulan çerezler ile toplanmaktadır.

GÖRSEL İŞİTSEL KAYIT BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları) 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

E-Bülten üyelerine ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize ve tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
E-Bülten üyelerine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

AYTEMİZ KART ÜYELERİ
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad
● Anne Baba Adı 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; basılı veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi
● İletişim Adresi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Talep Bilgileri
● Sipariş Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep / Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler ile, çağrı merkezi kayıtları ile ve basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Banka Hesap Bilgileri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler ile, basılı form ile veya benzeri elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Çerez Kayıtları
● Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler yürütülen kampanya çalışmaları ve web sitemizde oluşturulan çerezler ile toplanmaktadır.

GÖRSEL İŞİTSEL KAYIT BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları) 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Sadakat Kart Üyelerine ait kişisel veriler; Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize ve tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Sadakat Kart Üyelerine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

ZİYARETÇİLER
KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad
● TCKN 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel veriler giriş sırasında alınan kayıt vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● CCTV Kayıt Bilgileri 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Ziyaretçilere ait kişisel veriler; Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Ziyaretçilere ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.aytemiz.com.tr/yasal-uyari/cerez-politikasi adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

KİMLİK BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● Ad - Soyad

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● E-Posta Adresi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
● IP Adresi Bilgileri
● İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
● Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları
● Cihaz IMEI Numarası
● Cihaz MAC Adresi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Aytemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Kanunlarda açıkça öngörülmesi
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Çevirimiçi Ziyaretçilere ait kişisel veriler; Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Çevrimiçi Ziyaretçilere ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır. HAKLARINIZ KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.aytemiz.com.tr/yasal-uyari/kisisel-verilerin-korunmasi kullanarak;
● Kimliğinizi doğrulayacak belgeler ile Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. No:80-2 Kadıköy/İstanbul adresine göndererek,
● Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi (“Aytemiz”)’e bizzat başvurarak,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle aytemizakaryakit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
● İlgili Kişi tarafından Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi (“Aytemiz”)’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden : kvkk@aytemiz.com.tr adresimize göndererek

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi
(“Aytemiz”)’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

İlgili kişi başvuru formunu indirmek için tıklayın.