Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Yasal Uyarı


AYTEMİZ KART GENEL ŞARTLARI

 1. Aytemiz Kart; Aytemiz Kart başvuru formunu doldurup imzalayarak kartını aktive eden kişiye (“Üye”) Aytemiz istasyonlarında yapacağı akaryakıt vs. alımları sırasında; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Aytemiz tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin kampanya, kampanya süreleri, avantajlar, puanlama veya bültenler ile mal ve hizmet kalitesini artırmak ve Üye’nin ihtiyaçlarına göre hizmet sunmak ve bilgilendirmek; ilgili mevzuata uygun şekilde Üye’nin onayını almak suretiyle Üye’ye kısa mesaj (SMS), elektronik posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile ulaşmak ve ayrıca puanlama vb. sunulan hizmetle bağlantılı işlemler ile tüketiciye yarar sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. Aytemiz, Aytemiz Kart’ın sunduğu kampanya vb. (puanlama vb. dahil olmak üzere) içerik ve koşullarını değiştirme hakkını haizdir.
 2.  

 3. Başvuru formunun doldurulması ile birlikte Üye’ye Aytemiz Kart teslim edilir ve Aytemiz’ininternet sayfasında yer alan Kullanım Sözleşmesi’nin elektronik olarak kabul edilmesi ya da SMS ile onaylanması veya Sözleşme’nin imzalı suretinin Aytemiz’e teslimi ile üyelik sözleşmesinin genel şartları kabul edilmiş sayılır.
 4.  

 5. Kampanyalar, kampanya süreleri, avantajlar, puanlama ve diğer hizmetler konularında Aytemiz’in yapacağı değişiklikler ve diğer bilgilerin, kısa mesaj (SMS), elektronik posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile kendisine iletileceği, Aytemiz Kart başvuru formunda ilgili onayları vermesi halinde, Üye tarafından kabul edilmiş sayılacak olup Üye bu “onayını” dilediği zaman “onay” verdiği iletişim kanalı üzerinden geri alabilecektir.
 6.  

 7. Aytemiz Kart, teslim alan tarafından; 8869 numarasına “ONAY” yazılıp aralarda boşluk bırakılacak şekilde “kart numarasının 16 hanesi, ad, soyadı” bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir biçimde yazılıp mesaj gönderilerek Aytemiz Kart aktif hale getirilir Aytemiz Kart aktif hale getirildikten sonra sunulan hizmetle bağlantılı finansal vs. avantajlardan yararlanmak mümkün olur. Bu bilgilerin doğru olmaması veya başvuru formundaki cep telefonu numarası gibi diğer bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi halinde, aktivasyon işlemi yapılmaz ve/veya Aytemiz Kart iptal edilir. Aktivasyon işleminin gerçekleştirilmemesi veya Aytemiz Kart’ın iptali durumunda; Üye’nin Aytemiz’e yapılan iptal işleminden dolayı başvuru hakkı yoktur.
 8.  

 9. Yasal temsilci/veli imzasının alınamadığı hallerde, 18 yaşından küçük kişiler ve yasal temsilci atanan kişilere Aytemiz Kart verilmez ve aktivasyon işlemi yapılmaz, böyle bir durumun tespiti halinde kart iptal edilir.
 10.  

 11. Aytemiz, Aytemiz Kart’ın kapsamını değiştirmeden önce, (başka programlarla birleştirilmesi), Üye’lere SMS ya da elektronik posta aracılığı ile açık ve belirli bir bildirim yapar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca gerektiği hallerde ilgili kişinin açık rızasını alır.

   

 12. Aytemiz Kart Üyeliği kapsamında toplanan bilgiler Üye’yi tanımak amacı ile kullanılmakta olup bu bilgiler Üye’yeözelreklam, fırsat ve kampanyalar sunmak, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun veverimliliğinin analiz edilmesi, operasyonel faaliyetlerin kurgulanması ve sürdürülmesi, sektör faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri şikâyetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,sözleşme süreçlerinin takibi, dava ve yasal takip süreçleri, finansal güvenlik süreçlerinin yönetimi için kullanılmaktadır. Bu bilgiler işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında işlenecek olup Grup ve Holding Şirketleri ve Aytemiz Kart iş ortakları ile paylaşılacaktır.

   

 13. Üyeliği işleme koymak ve Üye’yi diğer Üyelerden ayırmak amacıyla ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, yaşanılan şehir, imza; Üye’yle iletişim kurmak için cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi; Üye’nin ihtiyaçlarına göre hizmet ve ürün belirlemek, hizmet kalitemizi artırmak ve özel reklam, fırsat ve kampanyaları sağlamak amacıyla Aytemiz Kart’a tanımlamak istenen araca ilişkin bilgiler tarafımızdan veya iş ortaklarımız tarafından toplanacak olup kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun sürelerde saklanacaktır. KVKK kapsamında Üye’nin kişisel verileri, açık rıza aranmaksızın, gerektiğinde ilgili ve yetkili makamlara aktarılabilecektir.

   

 14. İşbu Aytemiz Kart Genel Şart Sözleşmesi’nin 8. maddesinde belirtilen kişisel veriler Üye’nin Aytemiz Kart için doldurduğu başvuru formları aracılığıyla elektronik ortamda veya basılı olarak toplanacak ve Üye, Aytemiz Kart için basılı form ile başvurmuş ise basılı formda yer alan Üye’ye ait kişisel veriler veri işleme merkezi aracılığıyla elektronik ortama işlenecektir.

   

 15. Aytemiz; Aytemiz Kart çerçevesinde sunulacak mal veya hizmetlere ilişkin olarak Aytemiz’in dahil olduğu Grup ve Holding Şirketleri veyaiş ortaklarının Aytemiz Kart ile gerçekleştirdiği faaliyetlerin sınıflandırılması, kategorize edilmesi ve bu bilgilerden yararlanılarak istatistiki bilgi veya bir profil elde edilmesi ve elde edilen bu kişisel verilerden soyutlanmış istatistiki bilgi veya profil bilgilerinin saklanabilmesi amacıyla Üye’nin kişisel verileri; Aytemiz’in dahil olduğu Grup ve Holding Şirketleri veya iş ortaklarına sunulacak mal veya hizmetlere ilişkin kampanyalar için aktarılabilecektir.

   

 16. Üye, Aytemiz’e veya işbu Sözleşme gereğince alınan yetkiye ya da ilgili mevzuat gereği Aytemiz’in Üye’ye ait kişisel verileri aktardığı diğer kişilere başvurarak, KVKK’da öngörülen haklarını yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğeryöntemler ile kullanabilir. Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması durumunda bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir.

   

 17. Yukarıda bahsedilen amaçlarla kaydedilen Üye’ye ait kişisel bilgiler hakkında, Üye’nin her zaman bilgi talep etme ve bilgi alma hakkı vardır. Üye, bilgilerinin yanlış, eksik ya da ilgisiz olduğunu düşünüyor ise bilgilerin düzeltilmesi ya da silinmesi taleplerini ya da KVKK’da öngörülen haklarını info@aytemiz.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya Kozyatağı Mh. Kaya Sultan Sk. No: 80/2 34742 Kadıköy-İstanbul adresine iletebilir. Üyenin haklarına ilişkin bilgiler Aytemiz internet sitesinde aydınlatma yükümlülüğü kapsamında yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi almak ve aydınlatma metnine ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

   

 18. Aytemiz veya Üye; önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın veya gerekçe göstermeksizin üyelik sözleşmesini sona erdirebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi durumunda Aytemiz Kart iptal edilir ve Üye’nin Aytemiz Kart’ı iadesi talep edilir. Üyeliğin sona ermesi durumunda üyeye ait kişisel veriler, kişisel verinin işlenme amacına uygun süre boyunca saklanır.

   

 19. Aytemiz Kart, “hamili” tarafından, Aytemiz Kart üyesi Aytemiz istasyonlarında ve Aytemiz tarafından belirlenerek bildirilecek diğer kart ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılabilir. Aytemiz Kart ile ilişkilendirilen puan ve diğer avantajlar, ibraz eden tarafından tüketileceğinden, Üye dışındaki kişilerin ibraz etmesi halinde de sunulan avantajlar ve kazanılan haklar tüketilmiş olur.

   

 20. İndirim ile finansal avantaj sağlanması uygulamalarında, sistemin anında indirim vermediği durumlarda ve fiyat indiriminin uygulandığı süreler dışında indirim sağlanmayacaktır.

   

 21. Puan uygulanması durumunda; yıl içinde kazanılan puanlar, kazanıldığı ayı takip eden 23. ayın sonunda silinecektir.

   

 22. Aytemiz Kart uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle Aytemiz Kart’ın bazı özelliklerinin kullanımı mümkün olmayabilir.

   

 23. Bu program, yürürlükteki mevzuatın gerekli kılması veya önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde, önceden haber vermek kaydıyla durdurulabilir veya kaldırılabilir.

   

 24. Aytemiz Kart’ın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması veya teslim alan kişinin kullanmaktanvazgeçerek iptalini talep etmesi halinde derhal durum Aytemiz Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı (0800 216 22 98 –444 2298) ücretsiz aranarak Aytemiz’e bildirilir ve Aytemiz Kart iptal edilir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek zamanda doğabilecek zararlardan Aytemiz sorumlu değildir.

   

 25. Aytemiz Kart’ın kullanım koşulları, ürün veya akaryakıt hediye puan değerleri ile puan verilecek ürün ve/veya hizmetler koşulların gerekli kılması halinde değiştirilebilir.